Mina Cyklar

Mercier 1980 tt FrankrikeCykel_Mercier_tt.htmlCykel_Mercier_tt.htmlshapeimage_1_link_0

Sverige

Italien

Frankrike

Belgien

Storbritanien

Checkoslovakien

Spanien

Intresset för cykling och racercyklar har funnits i många år, men det är först nu på senare tid som jag aktivt har börjat samla på vintage racercyklar. Huvudinriktningen är racercyklar mellan 1970-99 med tyngdpunkten på 70-tal. Prioriterade är cykelmärken som varit representerade i de stora stallen och som haft tävlingsframgångar. Helst skall man kunna knyta cykeln till en historisk händelse, cyklist eller tidpunkt. Sedan har vi svensk cykelhistoria som är en liten alternativ del med framför allt äldre cyklar. Alla cyklarna skall vara fullt funktionsdugliga och användas under sommaren till träning och motionslopp. När de inte används står de till almän beskådan i utställningen på AO Möbler i Stenungsund. 

USA

Cykla och annat som tidigare varit i min ägo, men som jag av olika anledningar valt att avyttra eller byta mot nya projekt.

Cyklar som demonterats och nu är i delar.

Broom.html
Projekt Broom WagonBroom.html
Citroen HY 1966Broom.html

Gurra Alan 1987

Artiklar

Belgiska cyklister

Franska cyklister

Franska cyklar

LOOK’s KG 171

Italienska  cyklister

Italienska cyklar

Italienska  cyklister

Italienska cyklar

Holland

Tyskland

Ramar som skall eventuellt skall byggas upp till kompletta cyklar.